Izrinabayu Enterprise menyediakan perkhidmatan pembersihan, pembuangan tuala wanita atau (sanitary bin disposal services). Fakta mengenai Haid dan ciri-ciri tong sanitari (sanitary bin).

sanitary-bin-malaysia